Disclaimer van Demanrechtsbijstand.nl

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de nieuwsbrieven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De Man Rechtsbijstand garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is.

De Man Rechtsbijstand is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven.

Verwijzingen naar websites die niet door De Man Rechtsbijstand worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. De Man Rechtsbijstand is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

De Man Rechtsbijstand is u graag van dienst om u in een vrijblijvend gesprek, telefonisch of via e-mail van specifieke informatie te voorzien. In deze situaties beschikken wij echter niet over het volledige dossier en kunnen wij om wille van de efficiëntie niet instaan voor de volledige juistheid van enige informatie. Ook voor vrijblijvende adviezen in welke vorm dan ook, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. De informatie is enkel voor kennisname.